SİZE ULAŞALIM

Laboratuvar

Anasayfa / Laboratuvar

Halk Ekmek Fabrikamız laboratuvarlarında un başta olmak üzere üretimde kullanılacak hammaddelerinin Türk Gıda Kodeksi ve TSE'ye uygunlukları incelenmekte, numunelerin analizleri ve istif analizleri, maya aktivitesi ve hamur performans ölçümleri yapılmaktadır.
Bir toplumu var eden tarihi, kültürü, dili ve sanatıdır çünkü. Bu unsurlar o toplumun zenginliğinin göstergesi, gelecek nesillere bırakacağı mirasıdır aynı zamanda. İnsanlık var olduğundan beri merak duyar her şeye, o yüzden gelişmeler yaşanmıştır ya zaten. Araştırır, sorar, bir şeyler icat eder yani düşünen bir varlıktır insan. Sadece gördüğü dağı değil; arkasını da keşfetmek ister. Ondan değil midir yaşanan baş döndürücü gelişmeler. Zaman içinde ihtiyaçları doğrultusunda tekerleği icat eder, ateşi bulur. Göçebe hayattan yerleşik yaşama geçer. Toprağa bağlanır, vatanı, yurdu bilir onu. Toprağın doğaya nasıl hayat verdiğini görür ve onunla bütünleşir, bir olur adeta. Ekmeğini topraktan çıkarmaya başlar, alın teri döker, emek verir. Sofrasının vazgeçilmezi olan ekmeği için. Yeri geldiğinde savaşır, kanını, canını koyar ortaya; ama vatanı bildiği toprağını vermez asla. Hep üretir insan, gelecek nesillere bir şeyler öğretmek, miras bırakmak için. İşte bu tarihsel süreçte yaşanan gelişimleri bize en iyi müzeler anlatır, merakımızı giderir.

Laboratuvar personeli zaman zaman mikrobiyoloji kurslarına gönderilerek gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır. Hammaddeler dışında üretilen ekmeğin de analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan cihazları şöyle sıralayabiliriz

AMİLOGRAF, TEKSTÜR CİHAZI, FALLİNG NUMBER CİHAZI, SEDİMANTASYON CİHAZI, SU BANYOSU, SOĞUTMALI SENTRİFÜJ, HASSAS TERAZİ, OTOKLAV, İNKÜBATÖR, FARİNOGRAF, EKSTENSOGRAF, KÜL FIRINI, ETÜV, ELEK SALLAMA CİHAZI, OTOMATİK RUTUBET CİHAZI, GLUTPRK, MANYETİK KARIŞTIRICI, PROTEİN TAYİN CİHAZI, EKMEK HACİM ÖLÇME CİHAZI, RENK ÖLÇÜM CİHAZI, GERİ SOĞUTUCU, YIĞIN YOĞUNLUĞU DÜZENEĞİ

Analizi yapılan hammaddeleri sıralayacak olursak;

Rutubet ve kuru madde, Yaş öz (yaş gluten), Kuru öz (kuru gluten), Düşme sayısı tayini (unlarda enizm aktivitesi), Amilograf (enzim aktivitesinin grafiksel dökümü), Normal sedimantasyon, Değiştirilmiş sedimantasyon, Asitlik, Elek analizi, Unlarda kül miktarı (tip tayini), Ağartma maddelerinin kullanılıp kullanılmadığının tayini, Farinograf analizi (unların su alma kapasitesi), Ekstensogarf analizi (unun uzamaya karşı gösterdiği mukavemet), Unlarda renk, koku ve yabancı madde tayini, Unlarda C vitamini tayini, Mayanın CO2 gazı üretme gücü, Mayada renk, tat ve koku, Mayada rutubet, Ekmekte renk, tat, koku, Ekmekte gözenek, kabuk oranları, Ekmekte kül tayini, Ekmekte rutubet tayini, Ekmek tuz oranı, Ekmekte asitlik tayini, E.coli, coliform, maya-küf gibi mikrobiyolojik analizler, Ekmek hacimlerinin ölçülmesi, Ekmekte rope analizi, Saf suda iletkenlik, Tuzda rutubet, Tuzda NaCl miktarı, Kepekte kül, Kepekte rutubet, Kepekte asitlik, Ruşeymde asitlik, Çavdar ununda kül, Çavdar ununda elek, Çavdar ununda asitlik, Çavdar ununda rutubet, Su bağlama çözünürlük, Protein tayini, Tekstür analizi, Genişleme indeksi, Yığın yoğunluğu