SİZE ULAŞALIM

Fabrikamız

Anasayfa / Fabrikamız

1982 yılında 4 adet tünel bant ile piyasadaki ekmek fiyatlarını dengelemek, sağlıklı koşullarda kaliteli ekmek üretmek amacıyla kurulan Halk Ekmek, Ankara'nın nüfus artışına paralel olarak ekmek talebindeki artışları karşılamak üzere fırın adetleri yıllar itibariyle artırılarak 1994'de 8 adet tünel fırına çıkarılmıştır.
Bir toplumu var eden tarihi, kültürü, dili ve sanatıdır çünkü. Bu unsurlar o toplumun zenginliğinin göstergesi, gelecek nesillere bırakacağı mirasıdır aynı zamanda. İnsanlık var olduğundan beri merak duyar her şeye, o yüzden gelişmeler yaşanmıştır ya zaten. Araştırır, sorar, bir şeyler icat eder yani düşünen bir varlıktır insan. Sadece gördüğü dağı değil; arkasını da keşfetmek ister. Ondan değil midir yaşanan baş döndürücü gelişmeler. Zaman içinde ihtiyaçları doğrultusunda tekerleği icat eder, ateşi bulur. Göçebe hayattan yerleşik yaşama geçer. Toprağa bağlanır, vatanı, yurdu bilir onu. Toprağın doğaya nasıl hayat verdiğini görür ve onunla bütünleşir, bir olur adeta. Ekmeğini topraktan çıkarmaya başlar, alın teri döker, emek verir. Sofrasının vazgeçilmezi olan ekmeği için. Yeri geldiğinde savaşır, kanını, canını koyar ortaya; ama vatanı bildiği toprağını vermez asla. Hep üretir insan, gelecek nesillere bir şeyler öğretmek, miras bırakmak için. İşte bu tarihsel süreçte yaşanan gelişimleri bize en iyi müzeler anlatır, merakımızı giderir.

1994 yılında 200.000 adet/gün ekmek üretilmekte iken, 1998 yılında 2 adet tünel fırın tamamen yenilenmiş, 2000 yılında ise 2 adet tünel fırın ilavesiyle 10 adet fırınla toplam kapasite 1.250.000 adet/gün'e ulaşmıştır. 1994'de 198 adet işçi ile yıllık üretim yapılırken, bugün bu rakam 250 adet işçiye çıkmıştır. Halk Ekmek, bu büyümelerle birlikte toplam cirosuyla Türkiye'de ilk 500 şirket arasında yer almıştır.

 

Üretim ve sevk alanı genişletilmiş, ayrıca AR-GE bölümü açılmıştır. Açılan bu AR-GE biriminde verimi ve kaliteyi artırıcı çalışmalar, hammadde ve ürün analizleri ile araştırmalara ağırlık verilmiştir. 2006 yılında 2 adet tünel fırın ilavesiyle fırın sayımız 12'ye çıkarılmıştır. Tarım Bakanlığının Ekmeği 300 gram'a çıkarmasından sonra üretimimiz 1.000.000 adet/gün olmuştur. 2008 yılında 13. ve 14. hatlarımız kurulmuştur. 14. fırınımız pide, simit, poğaça, cabata ekmeği ve bunun gibi çeşitli unlu mamulleri üretmektedir. Üretilen simit ve poğaça ürünleri, simit camekanları ve ekmek büfelerinde satılmaktadır.

Bakım onarım birimine alınan torna, pres, freze vb. aletler ile daha önceleri dışarıda yapılan tamiratlar fabrikamız bünyesinde ve elemanlarımızca yapılarak hem zaman tasarrufu hem de daha ucuz imalat sağlanmıştır. Hijyenik şartlarda üretilen ekmeklerin, hijyenik ortamlarda satışa sunulabilmesi için eskiyen ekmek satış büfelerinin büyük bir bölümü yenilenmiştir. Kalan kısmı da yenilenecektir.

Ülkemizde çeşitli zamanlarda yaşanan doğal afetlerde Ankara Halk Ekmek, ilk yardım ekipleri içerisinde yer almış Düzce, Sapanca, Sakarya depremlerinde yaklaşık olarak depremzedelere 10 milyon ekmek sevk edilmiştir. Bu depremler neticesinde halka sıcak ekmek dağıtmak amacıyla seyyar (2 adet) fırın dizayn edilmiş ve bunlarla depremzedelere yerinde sıcak ekmek, dağıtılmıştır. Bu dorseler (fırınlar) Bingöl depreminde de kullanılarak hizmet vermiştir. Fabrikamız bu tür olağanüstü durumlar için 3 adet yeni Seyyar Fırın daha yaptırmış ve kullanılmak üzere hazır bulundurmaktadır.

İşletmemiz personeli ekmekçilikle, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, yangın tatbikatı, iş kazalarıyla ilgili eğitimlere tabi tutularak hijyenik ve güvenli ortamda imalat gerçekleştirmektedir. Fabrikamızda sanayi ve üniversite işbirliği, imalata yansıtılarak ürün standardı, yüksek verim, frenin düşürülmesi, ürün çeşidi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, Hacettepe Üniversitesi ile fenilketonüri ve çölyak hastalan için, gluteni düşürülmüş tıbbi ekmek imalatı gerçekleştirilmiştir.Bu ekmek, daha önceleri yurtdışından çok yüksek fiyatlarla ithal edilirken, Türkiye'de ilk kez kendi hammaddelerimizle üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu ekmek, üretildikten sonra MET-VAK'a teslim edilerek satışı vakıf aracılığı ile yapılmaktadır. 50'ye yakın yeşil kartlı hastaya da ücretsiz ekmek dağıtımı fabrikamız tarafından karşılanmaktadır.

Fabrikamızca kendi ürünlerimizi teşhir etmek ve sıcak satış yapmak amacıyla bir satış mağazası açılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Önümüzdeki yıllar için yapılan planlarda çeşit ekmek ve simit üretimi ile kapasite artırımı ve makine yenileme, programımıza alınmıştır.